Τοπογραφικά – Αποτυπώσεις – Κτηματολόγιο

Με  τα δικά μας μηχανήματα τοπογραφίας και σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στην εφαρμογή τοπογραφίας στο πεδίο

 1. Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων με τη χρήση του Κρατικού Τριγωνομετρικού Δικτύου (ΕΓΣΑ ’87) με πλήρη τοποθέτηση των υπαρχόντων κτισμάτων και υψομέτρων.
 2. Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων και τοποθέτηση θέσης κτιρίου και υψομέτρων στην φάση εκσκαφής στην περίπτωση κατασκευής νέου κτίσματος.
 3. Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων και ενημέρωσή σας για τυχόν οφειλές του οικοπέδου σε γη και χρήμα.
 4. Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.
 5. Αναζήτηση πινάκων απαλλοτριώσεων, πινάκων εφαρμογής από πράξεις εφαρμογής και τοπογραφικών διαγραμμάτων που τους συνοδεύουν.
 6. Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών.

Η GT ENGINEERING κατέχοντας τεχνογνωσία και εμπειρία είναι σε θέση να σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, με πλήρη λεπτομέρεια των υπαρχόντων κατασκευών σε αυτά καθώς και πλήρη υψομετρία.
 • Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
 • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.
 • Ένταξη οικοπέδων ή αγροτεμαχίων στο Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο (Ε.Γ.Σ.Α. 87). Χρησιμοποιείτε και ως προαπαιτούμενο για τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό έκτασης από το Δασαρχείο και για τον έλεγχο ένταξης τους στο Κρατικό Κτηματολόγιο.
 • Διερεύνηση πινάκων απαλλοτριώσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων που τους συνοδεύουν.
 • Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών.
 • Αποτυπώσεις χώρων όπως κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.α.