Πολεοδομικά Θέματα

Η  GT ENGINEERING και οι συνεργάτες της, Μηχανικοί και Νομικοί, διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και ειδική τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση πολεοδομικών θεμάτων και ζητημάτων που απασχολούν τον Πελάτη.

Η  GT ENGINEERING αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του Πελάτη σε οποιαδήποτε πολεοδομία ή Υπηρεσία, μέχρι τη διευθέτηση του κάθε ζητήματος.