Ανακαινίσεις

Ιδιαίτερη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία έχει αποκτήσει η GT ENGINEERING στην ανακαίνιση κατοικιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Πελάτη. Πριν το ξεκίνημα της κατασκευής και αφού έχει ακούσει και κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του Πελάτη, εκπονεί όλες τις αναγκαίες μελέτες, εξασφαλίζει τις απαραίτητες άδειες.