Σκοπός – Φιλοσοφία

Η συνεχής και αποτελεσματική επικοινωνία με τον Πελάτη αποτελεί στοιχειώδη ανάγκη της GT ENGINEERING μας σε όλες τις φάσεις των εργασιών που αναλαμβάνονται, με σκοπό την παράδοση έργων εξαιρετικής ποιότητας, εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα πάντα με τον ξεκάθαρα εκτιμώμενο προϋπολογισμό.

Κύριος στόχος της GT ENGINEERING είναι η εδραίωση και διατήρηση της παρουσίας της, ως ένας αξιόπιστος φορέας παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της κλίμακας του έργου.

Βασική φιλοσοφία της GT ENGINEERING αποτελεί ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων Μηχανικών, Οικονομολόγων, Νομικών αλλά και Τεχνικών από την αρχή ανάθεσης οποιαδήποτε έργου. Έτσι, από το στάδιο του σχεδιασμού και της μελέτης, ο Πελάτης σε κοινή σύσκεψη όλων θα ανακοινώσει τις απαιτήσεις του και πριν την υπογραφή οποιαδήποτε δεσμευτικού συμβολαίου θα ξέρει τι θα κατασκευαστεί, πως θα κατασκευαστεί, με ακριβές κόστος και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η φιλοσοφία της GT ENGINEERING σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές:

 • Άμεση, Προσωπική εξυπηρέτηση
 • Άριστη οργάνωση και υπευθυνότητα
 • Αποτελεσματικός προγραμματισμός και λειτουργία με διαφάνεια
 • Καινοτομία και σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων
 • Υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και σταθερή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας
 • Αξιοπιστία και εκπλήρωση των δεσμεύσεών μας
 • Έμφαση στην ασφάλεια στον χώρο εργασίας
 • Μείωση κόστους μέσω αποδεδειγμένων διαδικασιών και μεθόδων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτιστοποίηση της λειτουργίας κτιριακών και βιομηχανικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Ένα συμβόλαιο με ένα τιμολόγιο για όλες τις υπηρεσίες

Οι Αρχές της GT ENGINEERING επικεντρώνονται

 • Στην προτεραιότητα των αναγκών των πελατών
 • Στην επιστημονική αρτιότητα και εμπειρία του προσωπικού
 • Στην έμπρακτη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό
 • Στην επιχειρηματική ευρηματικότητα
 • Στις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες
 • Στην εταιρική κοινωνική ευθύνη με μόνο γνώμονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του