Παρουσίαση

Παρουσίαση της GT ENGINEERING

Η GT ENGINEERING εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται  κυρίως στη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων. Παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών Μηχανικού, όπως για παράδειγμα τακτοποίηση αυθαιρέτων, πιστοποιητικά, τοπογραφικά κ.α..

Η GT ENGINEERING μέσα από τη συνεχή παρουσία της στον κλάδο των τεχνικών υπηρεσιών τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία όχι μόνο σε όλες τις φάσεις υλοποίησης ενός έργου (μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή) αλλά και σε κάθε κατηγορία έργου, όπως:

  • Οικοδομικά
  • Η/Μ
  • Τηλεπικοινωνιών
  • Οδοποιίας
  • Λιμενικά
  • Μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Υδραυλικά
  • Πρασίνου
  • Αναπλάσεις

Η GT ENGINEERING απαρτίζεται και συνεργάζεται με εξειδικευμένα στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων. Πέρα από τεχνικές υπηρεσίες, η GT ENGINEERING προσφέρει τόσο οικονομικές όσο και νομικές συμβουλές.

Οι συνεργάτες της GT ENGINEERING, έμπειροι επαγγελματίες, αρχιτέκτονες, διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, οικονομολόγοι – λογιστές, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, θεωρώντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστή θα αναζητήσουν τη βέλτιστη δυνατή λύση.