Οργάνωση

Η GT ENGINEERING αναπτύσσεται σε τέσσερα (4) κυρίως επίπεδα λειτουργία:

  • Μελέτες
  • Κατασκευές
  • Εμπορική δραστηριότητα και
  • Διοικητική υποστήριξη