Ανθρώπινο Δυναμικό

Η άριστη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της εταιρίας, βασίζεται στο προσεκτικά επιλεγμένο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Έμπειροι Μηχανικοί, σε συνεργασία με ένα αξιόπιστο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, αναλαμβάνουν τον σωστό συντονισμό και την άψογη υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουν. Παράλληλα, οι μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας της εταιρίας με τους βασικότερους κατασκευαστές τεχνικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και αναλωσίμων, συνεισφέρουν στην εύκολη και οικονομικότερη προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για κάθε έργο.

Η κινητήριος δύναμη της GT ENGINEERING είναι το ανθρώπινο δυναμικό της και για το λόγο ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ανάπτυξη των εργαζομένων της, μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και την ανοιχτή και ουσιαστική επικοινωνία.

Η GT ENGINEERING συνεργάζεται με Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Αρχιτέκτονες, Νομικούς (Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους αλλά και Οικονομολόγους, παρέχοντας υψηλού επιπέδου, ολοκληρωμένες Υπηρεσίες στον Πελάτη. Επιπλέον, συνεργάζεται με δίκτυο Τεχνιτών όλων των ειδικοτήτων, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή.