Όλες οι ερωτοαπαντήσεις για το e-Άδειες και την Ψηφιακή υπογραφή

 • Τι είναι το σύστημα e-Άδειες

Το e-Άδειες είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστημα το οποίο αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ για τον έλεγχο των αιτήσεων ΕγκρίσεωνΑδειώνΑναθεωρήσεων καθώς και της διαχείρισης αυτών, σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4495/17.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων είναι ισχυρή και επιφέρει όλες τις νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις.

 • Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστοποίηση ότι το μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε/παραποιήθηκε κατά την μεταφορά.

 • Ποιος είναι ο ρόλος της ψηφιακής υπογραφής στο e-Άδειες

Με την έναρξη λειτουργίας του e-Άδειες, το ψηφιακό πιστοποιητικό θα χρησιμοποιείται για την είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα εξουσιοδοτημένων μηχανικών ή νομικών προσώπων, αλλά και την ψηφιακή υπογραφή αρχείων μορφής pdf όπου προβλέπεται.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση λογαριασμού από το ΤΕΕ για την πιστοποίηση του ως χρήστη που διαθέτει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό για την παραγωγή έγκυρης ψηφιακής υπογραφής με χρονοσήμανση κατά την κείμενη νομοθεσία.

 • Έχω εταιρεία. Πόσα token πρέπει να προμηθευτώ;

Στο νέο σύστημα e-Άδειες έχουν δικαίωμα πρόσβασης μηχανικοί ή νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που έχουν κάνει εγγραφή στο ΤΕΕ. Όπως και στο αντίστοιχο σύστημα αμοιβών μηχανικών, τα νομικά πρόσωπα διατηρούν τη δυνατότητα να ενεργούν ως διαχειριστές της αίτησης, ωστόσο τις μελέτες τις «υπογράφουν» – σε κάθε περίπτωση – φυσικά πρόσωπα/μηχανικοί.

Επομένως, απαιτείται να είναι κάτοχοι ψηφιακής υπογραφής, τόσο το νομικό πρόσωπο (ως διαχειριστής αίτησης), όσο και τα μέλη της εταιρείας που ενεργούν ως μελετητές ή επιβλέποντες των επιμέρους εργασιών.

 • Πως μπορώ να αποκτήσω ψηφιακή υπογραφή;

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), παρέχει την δυνατότητα στον μηχανικό να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης. Η ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο (USB token) είναι αυτή που ορίζεται ως «ψηφιακή υπογραφή». Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την ΑΠΕΔ μέσω της πύλης Ερμής έχουν διάρκεια ισχύος τα 3 έτη.

Η διαδικασία απόκτησης USB token με ψηφιακή υπογραφή απαιτεί σημαντική εξοικείωση με τεχνολογίες πιστοποίησης, αρκετό χρόνο και επιπλέον πρόσβαση σε λογισμικό «παλαιότερης γενιάς.

 • Τι είναι ο Διαχειριστής μιας αίτησης

Διαχειριστής μια αίτησης είναι ο ΜηχανικόςΤεχνολόγος ή Τεχνική Εταιρεία, που υποβάλλουν και τροποποιούν την αίτηση για λογαριασμό του κυρίου του έργου και των συμμετεχόντων Μηχανικών.

 • Τι είναι η Ομάδα Έργου

Ομάδα έργου είναι το σύνολο των υπευθύνων κατά τη νομοθεσία, για την εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια επιβλέψεων. Μέλη της ομάδας επιτρέπεται να είναι Μηχανικοί πιστοποιημένοι με κωδικό πρόσβασης μέλη του Τ.Ε.Ε., Τεχνολόγοι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε. ή Εταιρείες εγγεγραμμένες στο βιβλίο Τεχνικών Εταιρειών του Τ.Ε.Ε.

 • Πώς συνδέονται τα μέλη της ομάδας έργου με ένα έργο

Ο διαχειριστής που είναι επιφορτισμένος να υποβάλει την αίτηση δηλώνει ποια θα είναι τα μέλη της ομάδας έργου (μηχανικοί, τεχνολόγοι, εταιρείες). Σε αυτή τη φάση όλα τα μέλη τελούν «υπό έγκριση».

Στη συνέχεια κάθε μέλος αναζητεί τις πράξεις (αιτήσεις) που συμμετέχει, προκειμένου να εγκρίνει τη συμμετοχή του σε αυτή. Η έγκριση του αντίστοιχου μέλους της ομάδας έργου είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση.

Η αναζήτηση γίνεται στην προχωρημένη αναζήτηση με επιλογή «Αιτήσεις που συμμετέχω» όπου εμφανίζεται η λίστα των εγγραφών των πράξεων που συμμετέχει ως μέλος της ομάδας έργου. Με δεξί κλικ στην αντίστοιχη αίτηση, επιλέγεται η «Αποδοχή συμμετοχής μέλους».

 • Ποιος ανεβάζει στο σύστημα τα αρχεία μελετών και τα υπόλοιπα έγγραφα της αίτησης

Τη διαχείριση του αίτησης έχει αποκλειστικά ο διαχειριστής του έργου! Ο διαχειριστής του έργου είναι προφανώς υπόλογος (υπεύθυνος), τόσο έναντι του κυρίου του έργου, όσο και έναντι της ομάδας έργου.

 • Γιατί δεν έχουν δικαίωμα τα μέλη της ομάδας να επεξεργάζονται την αίτηση

Πιθανόν σε πρώτη ανάγνωση να φαίνεται ως περιορισμός η μη δυνατότητα διαχείρισης (επεξεργασίας) της αίτησης από του υπόλοιπους εταίρους. Ωστόσο σε δεύτερη ανάγνωση, είναι απολύτως κατανοητό ότι είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρχει μια και μόνο «αρχή». Με το τρόπο αυτό αποφεύγονται τo παιχνίδι απόδοσης ευθυνών (blame game), σκόπιμα ή μη λάθη, παραλήψεις και καθυστερήσεις. Η ευθύνη των μελών της ομάδας εντοπίζεται στο ουσιαστικό μέρος, δηλαδή στο περιεχόμενο των μελετών και των εγγράφων που (συν)υπογράφουν και όχι στις τεχνικές διαδικασίες υποβολής.

 • Ποια είναι η δικαιοδοσία της ομάδας έργου

Τα μέλη της ομάδας έργου μπορούν να βλέπουν το περιεχόμενο της αίτησης.

 • Είναι δυνατό να οριστεί εταιρεία ως διαχειριστής έργου;

Στο νέο σύστημα e-Άδειες έχουν δικαίωμα πρόσβασης Μηχανικοί πιστοποιημένοι με κωδικό πρόσβασης μέλη του Τ.Ε.Ε., Τεχνολόγοι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε. ή Εταιρείες εγγεγραμμένες στο βιβλίο Τεχνικών Εταιρειών του Τ.Ε.Ε. Όπως και στο αντίστοιχο σύστημα αμοιβών μηχανικών, τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) διατηρούν τη δυνατότητα να ενεργούν ως διαχειριστές της αίτησης, ωστόσο τις μελέτες τις «υπογράφουν» – σε κάθε περίπτωση – φυσικά πρόσωπα/μηχανικοί.

 • Απαιτείται ψηφιακό πιστοποιητικό για τα νομικά πρόσωπα;

Ως γνωστό, τα νομικά πρόσωπα δεσμεύονται από την υπογραφή του / των νομίμων εκπροσώπων τους.

Επομένως, για τα νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να ενεργούν ως διαχειριστές μιας αίτησης υπάρχουν δύο επιλογές:

Α) Να καταχωρήσουν στο αντίστοιχο σύστημα του Τ.Ε.Ε. τα ψηφιακά πιστοποιητικάτου/των φυσικών προσώπων που δεσμεύουν κατά περίπτωση το νομικό πρόσωπο, κάνοντας σύνδεση (login) με τα διαπιστευτήρια του νομικού προσώπου.

Β) Εάν επιθυμούν στην ψηφιακή υπογραφή να αποτυπώνεται ρητά και η σχέση του φυσικού προσώπου με το νομικό πρόσωπο που δεσμεύει, θα πρέπει να εκδοθεί ξεχωριστό πιστοποιητικό για το νομικό πρόσωπο, το οποίο και θα καταχωρήσουν στο σύστημα.

Επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού συστήματος e-Άδειες, αρκεί να καταχωρηθούν τα πιστοποιητικά των νομίμων εκπροσώπων.

Το σύστημα e-Άδειες θα αναζητεί κατά περίπτωση την ανάρτηση του κατάλληλου ψηφιακού πιστοποιητικού.

 • Από πότε θα είναι υποχρεωτική η ψηφιακή υπογραφή

Στο νέο σύστημα e-Άδειες η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί μια ακόμη «ρητή» επιβεβαίωση των ευθυνών που αναλαμβάνει ο μηχανικός, έτσι όπου αυτές καθορίζονται στο Ν.4495/17.

Επομένως οι μηχανικοί, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του συστήματος, θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή υπογραφή εκεί όπου προβλέπεται (βλέπε επόμενη ερώτηση).

Αναμένεται πολύ σύντομα η σχετική ανακοίνωση από το ΤΕΕ σχετικά με τις καταληκτικές προθεσμίες που θα ισχύσουν (αναμένεται να δοθεί μικρή παράταση), προκειμένου ΟΛΟΙ οι μηχανικού που εμπλέκονται στη διαδικασία οικοδομικών αδειών να εκδώσουν το κατάλληλο ψηφιακό πιστοποιητικό και να μάθουν να χειρίζονται τη ψηφιακή υπογραφή.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα μέλη της ομάδας έργου καθώς και ο διαχειριστής θα πρέπει να έχουν ψηφιακή υπογραφή.

 • Τι θα υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή

Η καταχώρηση των ψηφιακών πιστοποιητικών στο σύστημα ΤΕΕ θα είναι υποχρεωτική προκειμένου να επιβεβαιώνεται η νομιμότητα του διαχειριστή και των υπολοίπων συντελεστών να χρησιμοποιούν το σύστημα e-Άδειες.

Ωστόσο ο κύριος σκοπός της ψηφιακής υπογραφής – καθώς επέχει ρόλο τη φυσικής υπογραφής – είναι η πιστοποίηση της ανάληψης ευθύνης για το περιεχόμενο των εγγράφων που κατατίθενται στο σύστημα.

Σε πρώτο στάδιο επομένως θα υπογράφονται όλα τα αρχεία τα οποία υπογράφει ο μηχανικός (πχ τεχνική έκθεση, βεβαιώσεις, μελέτες, σχέδια κλπ.). Τα έγγραφα θα κατατίθενται σε μορφή pdf.

Ειδικότερα για τις μελέτες (και τα σχετικά έγγραφά που απαιτούνται με βάση τη δήλωση ανάληψης μελετών) θα εκτελείται πρόσθετος έλεγχος προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι ο συγκεκριμένος μηχανικός έχει κατά το νόμο το δικαίωμα υπογραφής της συγκεκριμένης μελέτης.

 • Τι θα ισχύει με τα διανυσματικά σχέδια

Τα βασικά διανυσματικά αρχεία που απαιτούνται στο σύστημα του ΤΕΕ είναι το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης. Μέχρι να καθοριστούν οι σχετικές προδιαγραφές, η υποβολή τους θα γίνεται σε μορφή pdf. Με αυτό το τρόπο διασφαλίζεται ότι θα εκτελείται απρόσκοπτα ο έλεγχος από τις εντεταλμένους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ.

Παρατήρηση Δεν θα πρέπει να συγχέεται/ταυτίζεται το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατίθεται στο Κτηματολόγιο με αυτό της οικοδομικής άδειας. Η γραμμογράφηση (προδιαγραφές) των δύο διαγραμμάτων για το e-Άδειες θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζει η απόφαση. Εξυπακούεται ότι οι προδιαγραφές για το τοπογραφικό διάγραμμα θα είναι συμβατές με αυτές του Κτηματολογίου, θα προστεθούν ωστόσο κάποια layers για τις ανάγκες της οικοδομικής άδειας.

 • Ποιους τύπους αίτησης υποστηρίζει το νέο πληροφοριακό σύστημα;
 1. Αναθεώρηση οικοδομικών αδειών.
  • Αναθεώρηση παλαιάς ή νέας οικοδομικής άδειας.
  • Ενημέρωση παλαιάς ή νέας οικοδομικής άδειας.
  • Γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών παλαιάς ή νέας οικοδομικής άδειας.
 2. Έγκριση δόμησης
  • Προέγκριση.
  • Βεβαίωσης όρων δόμησης – απαιτούμενων εγκρίσεων.
 3. Άδειες
  • Οικοδομική άδεια κατηγορίας 1, 2, 3.
  • Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
  • Άδεια κατεδάφισης.
  • Έγκριση εκτέλεσης εργασιών.
  • Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές.
 • Ποιος εκδίδει τις οικοδομικές άδειες;
 1. Οι υπηρεσίες με αρμοδιότητα την έκδοση οικοδομικών αδειών, όπως :
  • Υπηρεσίες δόμησης των δήμων.
  • Λοιπές υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης αδειών (π.χ. Δ.Α.Ο.Κ.Α του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας, υπηρεσία δόμησης της εκκλησίας της Ελλάδος, κτλ.).
 2. Ο ίδιος ο μηχανικός, για πράξεις οι οποίες εκδίδονται αυτόματα, χωρίς έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης (π.χ. οικοδομική άδεια κατηγορίας 3, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας).

Για να ζητήσετε την έκδοση πράξης από μηχανικό, κάντε δεξί κλικ στη λίστα των αιτήσεων που έχετε δημιουργήσει και επιλέξτε την αντίστοιχη εντολή.

 • Ποιές άδειες εμπίπτουν στην κατηγορία 3

Στην κατηγορία 3 εμπίπτουν οι εξής περιπτώσεις οικοδομικών αδειών:

α) ανέγερση κτιρίου σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή, επιφάνειας έως χίλια (1.000) τ.μ. δόμησης για ειδικά κτίρια και έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. δόμησης για κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας,

β) ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή, στην οποία υφίσταται κτηματογράφηση και εγκεκριμένο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ σε άρτιο κατά τον κανόνα,

γ) ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο εντός οριοθετημένου οικισμού με το από 24.4.1985 π.δ. (Δ181) για κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας, κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας,

δ) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση κατοικίας,

ε) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον η προσθήκη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπάρχουσας δόμησης και σε εντός σχεδίου δόμηση,

στ) αλλαγές χρήσης κτιρίων ή αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές,

ζ) κατασκευή πισίνας, εφόσον δεν καλύπτεται από τις περιπτώσεις της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,

η) τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της Κατηγορίας 1,

θ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων και προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδατος, καθώς και δεξαμενών λυμάτων,

ι) εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής διαρρύθμισης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 30.

ια) εργασίες των περιπτώσεων της παρ.2 του άρθρου 29 για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τους.

 • Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης αδειών που εμπίπτουν στην κατηγορία 3;

Οι άδειες που εμπίπτουν στην κατηγορίας 3 εκδίδονται αυτόματα ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες.

Μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την έκδοση της ανωτέρω οικοδομικής αδείας, διενεργείται από την Υ.ΔΟΜ. ο έλεγχος των απαιτούμενων εισφορών καικρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, Δήμου, ΕΦΚΑ. Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση προέγκρισης.

Ο αριθμός οικοδομικής αδείας, που εκδίδεται ηλεκτρονικά, δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδίκτυο (Διαύγεια) και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Ειδικότερα, στην στο διαδίκτυο αναρτώνται το στέλεχος της άδειας, το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης (σε μορφή pdf).

Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος, διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.

Είναι προφανές ότι το βάρος του ελέγχου της οικοδομικής άδειας μεταφέρεται (χρονικά και ουσιαστικά) στην διαδικασία ελέγχου εφαρμογής της άδειας από τον ελεγκτή δόμησης, στις προβλεπόμενες φάσεις.

 • Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται βεβαίωση και σε ποιές προέγκριση εργασιών

Ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών γενικά κατηγοριοποιείται ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί. Ωστόσο για τις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 3 δεν υπάρχει μια σύσταση για πότε απαιτείται βεβαίωση όρων δόμησης και πότε προέγκριση. Επομένως είναι στη διακριτική ευχέρεια του μηχανικού να επιλέξει ποια πορεία θα ακολουθήσει.

 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αναθεώρησης παλαιάς και νέας οικοδομικής άδειας;

Στο e-άδειες, ως προγενέστερες ηλεκτρονικές πράξεις θεωρούνται μόνο αυτές που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά. Δηλαδή, εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ή άδειες δόμησης σε έντυπη μορφή, πριν την έναρξη του πληροφοριακού συστήματος, δε θεωρούνται προγενέστερες ηλεκτρονικές πράξεις, διότι δε διαθέτουν ηλεκτρονικό αντίγραφο.

Για τον παραπάνω λόγο, στην περίπτωση αναθεώρησης παλαιάς οικοδομικής άδειας δημιουργούμε νέα πράξη, ενώ για αναθεώρηση κατεδάφισης, οικοδομικής άδειας κατηγορίας 1,2,3 ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, δημιουργούμε πράξη σε συνέχεια προγενέστερης ηλεκτρονικής.

 • Πώς επεξεργάζεστε μία αίτηση που έχετε ήδη δημιουργήσει;

Μπορείτε να ζητήσετε προβολή λεπτομερειώνεκτύπωση αίτησηςενημέρωση στοιχείωνανέβασμα εγγράφωνέκδοση πράξης από μηχανικό, απόρριψη αίτησης ή εκτύπωση εντολής πληρωμής ανταποδοτικού τέλους, κάνοντας δεξί κλικ στη λίστα των αιτήσεων που έχετε δημιουργήσει.

 • Ποια στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης απαιτείται να συμπληρωθούν;

Σκοπός του πληροφοριακού συστήματος είναι να καταγράψει την ιστορικότητα του κτηρίου, καθώς και τη μεταβολή που θα επιφέρει η υπό έκδοση άδεια στην κάλυψη και στη δόμηση του κτηρίου.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητείται το εμβαδόν του οικοπέδου, ο αριθμός των ορόφων & των θέσεων στάθμευσης, η περιγραφή της κάλυψης και της δόμησης του κτηρίου, των ημιυπαίθριων χώρων, των εξωστών, των χώρων εκτός Σ.Δ στο υπόγειο, στην Pilotis & στο κλιμακοστάσιο, του ακάλυπτου χώρου & της φύτευσης του οικοπέδου και τέλος του όγκου και του μέγιστου ύψους του κτηρίου.

Επιπλέον, για να καταγραφεί πλήρως η ιστορικότητα του κτηρίου χρειάζεται να συνδεθούν τα προαναφερόμενα πραγματοποιούμενα μεγέθη με τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην καρτέλα στοιχεία υφιστάμενου κτηρίου.

Επομένως, απαιτείται η ταξινόμηση των πραγματοποιούμενων μεγεθών κάλυψης και δόμησης σε νομίμως υφιστάμενα, ρυθμισμένα, προς νομιμοποίηση και σε νέους χώρους. 

 • Σε ποιες ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση προ-έγκρισης; 

Η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:

 1. Σε νέο-αναγειρόμενα κτίρια με επιφάνεια που προσμετράται στη δόμηση μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ. και προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια με συνολική προκύπτουσα επιφάνεια προσμετρούμενη στη δόμηση μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ.,
 2. Όπου προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από άλλες υπηρεσίες, πλην της Υ.ΔΟΜ, η προ-έγκριση δόμησης είναι υποχρεωτική και χορηγείται από την οικεία Υ.ΔΟΜ.,
 3. Για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ.,
 4. Για τις στρατηγικές επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο ν. 3894/2010 (Α΄ 204), καθώς και για τις επενδύσεις του ν. 3986/2011 (Α΄152).

Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η έκδοση προέγκρισης, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία να αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών.

 • Ποια μορφή πρέπει να έχουν τα υποβαλλόμενα αρχεία;  

Τα υποβαλλόμενα αρχεία, ανάλογα με την προέλευσή τους μπορούν να έχουν την εξής μορφή:

 • Αρχεία από υπάρχοντα έγγραφα ή σχέδια που δεν είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή και δεν δημιουργούνται από την Ομάδα Έργου στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης πρέπει να είναι είτε σε αρχεία εικόνων (jpeg ή multipage tiff) είτε σε μορφή PDF.
 • Αρχεία που παράγονται από την Ομάδα του Έργου στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης πρέπει υποχρεωτικά να παράγονται σε μορφή PDF, να φέρουν σε ενσωματωμένη εικόνα την σφραγίδα και την υπογραφή των αντίστοιχων στελεχών της Ομάδας του Έργου και να μην έχουν αλλοίωση των αναλογιών των διαστάσεων.
 • Αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή (διανυσματικά αρχεία τύπου π.χ. dxf, dwg, shp, gml, κλπ, αρχεία κειμένου και πινάκων π.χ.: .txt, .xls, .xml), το τοπογραφικό και το διάγραμμα κάλυψης, όπου αυτά απαιτούνται.
 • Ποιοι είναι οι υποχρεωτικοί έλεγχοι για την έκδοση άδειας κατεδάφισης; 
 • Μελέτες.
 • Έκδοση πράξης.
 • Αποτύπωση αρχιτεκτονικών.
 • Έλεγχος πληρότητας.
 • Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.
 • Απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος.
 • Δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης μελέτης.
 • Δηλώσεις ανάθεσης – ανάληψης επίβλεψης.
 • Αντίγραφο Α.Π.Υ. ή τιμολόγιο καταβολής της συμφωνηθείσας.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα Ε.Γ.Σ.Α. ’87
 • Φωτογραφίες.
 • Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας.
 • Αποδεικτικά κατάθεσης απαιτούμενων εισφορών ιδιοκτήτη υπέρ δημοσίου και ΕΦΚΑ.
 • Τεχνική έκθεση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *