Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ΙΒΑΝ GR66 0140 1520 1520 0231 0017 378 (ALPHA BANK)

IBAN FR76 3004 7141 6200 0218 6930 194 (CIC BANK)