Ανεστραμμένη μόνωση

Ανεστραμμένη μόνωση:

Στη συγκεκριμένη κατασκευή τοποθετούμε τη θερμομόνωση πάνω από τη στεγανοποίηση. Προτείνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η πιθανότητα πάνω από την τελική επικάλυψη της μόνωσης (βιομηχανικό δάπεδο) να τρυπήσουμε δημιουργώντας κάθετα στοιχεία σε αυτή ή σε περιπτώσεις όπου το δώμα δεν είναι επισκέψιμο (χαλίκι). Έτσι γνωρίζουμε ότι η στεγνωτική μας στρώση δεν θα τραυματιστεί.

 

Παρατήρηση: Στην περίπτωση της ανεστραμμένης μόνωσης τίθεται θέμα περιορισμού ως προς την επιλογή του θερμομονωτικού υλικού. Αυτό συμβαίνει διότι λόγω της παρουσίας της θερμομόνωσης σε θέση υπερκείμενη της στεγανοποίησης, την αφήνει εκτεθειμένη στα νερά της βροχής. Για το λόγο αυτό πρέπει να επιλεγεί υλικό το οποίο σε μέγιστο βαθμό δεν προσβάλλεται από την υγρασία, όπως π.χ. εξηλασμένη πολυστερίνη.

 

Για να κατανοηθεί το σημαντικό όφελος εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται με τη θερμομόνωση ενός κτηρίου (ταράτσα και τοίχους), στα σπίτια με θερμομόνωση και κυρίως στα νέα κτήρια που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ, απαιτείται λιγότερο από 3-5 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο το έτος, ενώ στα παλαιότερα και χωρίς θερμομόνωση κτίρια απαιτείται 25 λίτρα κατά μέσο όρο. Κάποια κτήρια χρειάζονται ακόμα και 60 λίτρα ανά τετραγωνικό το έτος.

Η εταιρεία μας σας προτείνει πιστοποιημένα συστήματα βάση ΕΛΟΤ για τη θερμομόνωση της ταράτσας σας ανάλογα με τη χρήση της επιφάνειας, το βάρος κατασκευής και το κόστος που είστε σε θέση να δαπανήσετε.

 

Τι προσφέρει το η συγκεκριμένη μόνωση:

Σας προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία, χειμώνα καλοκαίρι, από τη ζέστη, το κρύο και την υγρασία.

 

Τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη μόνωση:

Περιλαμβάνει όλα τα υλικά των σταδίων κατασκευής μίας πλήρους μόνωσης ταράτσας (πίσσες, πολυστερίνες, τσιμέντα, ασφαλτόπανα, σφραγιστικά, πλάκες, γαρμπιλομπτόν) και την εφαρμογή αυτών από τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας.

 

Στάδια κατασκευής:

Δείτε παρακάτω τα στάδια κατασκευής των τριών τύπων ανεστραμμένης μόνωσης, ανάλογα με τη λύση ή την αναβάθμιση που θέλετε να πετύχετε.

 

Πλεονεκτήματα του συστήματος:

 

Απεριόριστη χρήση της ταράτσας (με βιομηχανικό δάπεδο).

 

Δυνατότητα τοποθέτησης οποιουδήποτε μηχανήματος (στην περίπτωση βιομηχανικού δαπέδου) με ασφαλή διάτρηση υποστρώματος έως και 8-10εκ.

 

Βελτιώνεται σημαντικά ο δροσισμός της κατοικίας με αποτέλεσμα την χρήση των κλιματιστικών σε πολύ μικρότερο βαθμό και μόνο σε ώρες αιχμής.

 

Μείωση στους λογαριασμούς ενέργειας από την ελάττωση αναγκών για κλιματισμό και θέρμανση.

 

Άμεση βελτίωση της εσωτερικής άνεσης σε χώρους που δεν κλιματίζονται.

Προϋποθέσεις υποδομών:

 

Το περιμετρικό στηθαίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 20εκ. για την απόκλιση του φαινομένου της υφαρπαγής από τον άνεμο.

Οι καθρέπτες ηλιακών να βρίσκονται 20-25εκ. πάνω από την πλάκα σκυροδέματος, σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να κατασκευαστεί μεταλλική βάση ή κολονάκια για την μεταφορά των ηλιακών.

Οι δεξαμενές νερού ή πετρελαίου να βρίσκονται τουλάχιστον 35-40εκ. πάνω από την πλάκα σκυροδέματος.

Εκτιμώμενο κόστος συστήματος (τουλάχιστον για 60-70μ2):

Το εύρος κόστους του συγκεκριμένου συστήματος, περιλαμβάνοντας τα υλικά και τα εργατικά κυμαίνεται από

  1. 22,00€/μ2 έως 29,00€/μ2 για περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται η κατασκευή του σταδίου της δημιουργίας ρύσεων.
  2. 39,00€/μ2 έως 49,00€/μ2 για περιπτώσεις όπου χρειάζεται η κατασκευή του σταδίου της δημιουργίας ρύσεων.

Η διαμόρφωση του κόστους έχει άμεση σχέση με την έκταση της επιφάνειας, την ποιότητα του υποστρώματος και τον βαθμό προετοιμασίας αυτού.