Ανακλαστική Μόνωση

Με την Ανακλαστική Μόνωση εκτός από την πλήρη στεγανοποίηση της επιφάνειας, αποτρέπεται και η μετάδοση θερμότητας στις ταράτσες και τους τοίχους.
Στην περίπτωση όπου εφαρμοστεί το συγκεκριμένο σύστημα στην ταράτσα ενός κτηρίου, το 90%-95% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται πίσω στην ατμόσφαιρα.
Επειδή η μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ ενός θερμομονωτικού υλικού έχει άμεση σχέση με τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο πλευρών του (ίση με 1°C), συνεπάγεται ότι στη μεγάλη μεταβολή θερμοκρασιών επηρεάζεται και η θερμομονωτική απόδοση του εκάστοτε μονωτικού υλικού.
Επομένως η ανακλαστική εφαρμογή προσδίδει επικουρικά εξαιρετική απόδοση σε μία επιφάνεια με υπάρχουσα θερμομόνωση.

Πλεονεκτήματα
1) Βελτιώνεται σημαντικά ο δροσισμός της κατοικίας με αποτέλεσμα την χρήση των κλιματιστικών σε πολύ μικρότερο βαθμό και μόνο σε ώρες αιχμής.
2) Πλήρη προστασία από το νερό (στεγανοποίηση) και τη ζέστη με βάρος κατασκευής μόλις 1,5kg/m2.
3) Το κόστος σε σχέση με άλλα συστήματα μόνωσης είναι αρκετά πιο οικονομικό.
4) Μηδαμινές απαιτήσεις προετοιμασίας της επιφάνειας (μεταφορά ή ανύψωση ηλιακών και δεξαμενών, χτίσιμο περιμετρικού στηθαίου κ.α.).

Επιπροσθέτως, βάφοντας το σπίτι σας εσωτερικά εγκλωβίζετε τη θερμότητα από τα συστήματα θέρμανσης (καλοριφέρ, τζάκι κ.α.), διατηρώντας έτσι συνεχώς μία ζεστή και άνετη ατμόσφαιρα, εξοικονομώντας έως και 25% ενέργεια από τη χρήση των θερμαντικών σωμάτων.