Ενεργειακής Αναβάθμισης

Πιστοποιημένος και έμπειρος Μηχανικός θα μελετήσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και θα συζητήσει μαζί σας οτιδήποτε πρέπει να γίνει στο ακίνητο προς την κατεύθυνση της ενεργειακής του αναβάθμισης.

Σε συνεργασία με τον Πελάτη θα συζητηθεί ο αναγκαίος σχεδιασμός και θα συζητηθεί η αναγκαία κατασκεή.