Μελέτες

Η μελέτη, η οργάνωση και η σχεδίαση κάθε μορφής τεχνικού έργου, ήταν και είναι συνάμα με την υλοποίηση του τα κύρια αντικείμενα υπηρεσιών που προσφέρει η GT ENGINEERING.

Στοχοπροσηλωμένοι στις ανάγκες του Πελάτη και συνδυάζοντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και την τέχνη, σχεδιάζουμε σύγχρονους και λειτουργικούς χώρους με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

Όλες οι υπηρεσίες επιμερίζονται σε φάσεις, τις οποίες η GT ENGINEERING μας αναλαμβάνει είτε σε όλο τους το σύνολο, είτε κατ’ επιλογήν. Αυτές μπορεί να αφορούν όλη τη διαδικασία από την αρχική μελέτη μέχρι την τελική παράδοση του έργου.