Πλοία

Μακροχρόνια και απολύτως εξειδικευμένη εμπειρία έχει η GT ENGINEERIING στην κατασκευή αλλά και στην ανακαίνιση πλοίων.

Αναλαμβάνει τόσο τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή των πλοίων, τόσο ως εργολάβος των εργασιών όσο και υπεργολάβος σε ναυπηγεία κυρίως της Ευρώπης.