Δημόσια Έργα

Η  GT ENGINEERING συνεργάζεται με εταιρείες του ΜΕΕΠ και συμμετέχει στην κατασκευή δημοσίων έργων ως υπεργολάβος.