Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού. Με το Π.Ε.Α. κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η) ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ( ή τμήματος αυτού)

Κόστος έκδοσης έως 250τ.μ.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
έως 35τ.μ. 30€ 40€
36τ.μ. – 75τ.μ. 45€ 55€
76τ.μ. – 105τ.μ. 55€ 65€
106τ.μ. – 150τ.μ. 75€ 90€
151τ.μ. – 200τ.μ. 95€ 115€
201τ.μ. – 250τ.μ. 120€ 145€

 

Αναλόγως την περίπτωση, μπορεί να απαιτηθούν ορισμένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά.
Για περαιτέρω πληροφορίες μη διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε.

 

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας
 • Αντίγραφο κτηματολογίου
 • Αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης στο κτηματολόγιο
 • Αντίγραφο κάτοψης του χώρου
 • Αντίγραφο τοπογραφικού
 • Άδεια πολεοδομίας
 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ από το τελευταίο έτος
 • Αντίγραφο από τα κοινόχρηστα του τελευταίου έτους
 • Ισχύς κλιματιστικών
 • Το φύλλο συντήρησης κλιματισμού & κεντρικής θέρμανσης
 • Η/Μ Μελέτες & Σχέδια
 • Μελέτη θερμομόνωσης
 • Ο πίνακας κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης