Πολεοδομικά Θέματα

Η  GT ENGINEERING και οι συνεργάτες της, Μηχανικοί και Νομικοί, διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και ειδική τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση πολεοδομικών θεμάτων και ζητημάτων που απασχολούν τον Πελάτη. Η  GT ENGINEERING αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του Πελάτη σε οποιαδήποτε πολεοδομία ή Υπηρεσία, μέχρι τη διευθέτηση του κάθε ζητήματος. Continue Reading

Ανακαινίσεις

Ιδιαίτερη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία έχει αποκτήσει η GT ENGINEERING στην ανακαίνιση κατοικιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Πελάτη. Πριν το ξεκίνημα της κατασκευής και αφού έχει ακούσει και κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του Πελάτη, εκπονεί όλες τις αναγκαίες μελέτες, εξασφαλίζει τις απαραίτητες άδειες.

Continue Reading

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού. Με το Π.Ε.Α. κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η) ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής…

Continue Reading

Facility Management

Ανατρέχοντας κανείς στη διεθνή βιβλιογραφία, θα διαπιστώσει ότι έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες για τον ορισμό της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (FacilitiesManagement). Μερικές από αυτές παρατίθενται ακολούθως: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN – European Committee for Standardization) «το Facilities Management είναι η ενσωμάτωση των διαδικασιών μέσα σε ένα οργανισμό για να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις… Continue Reading

Ταυτότητα Κτιρίου

Σκοπός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου είναι η θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου των κτιρίων μετά την ολοκλήρωσή τους η οποία μέσω της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης θα επιτρέπει την παρακολούθηση των μεταβολών του, τον έλεγχο της ασφάλειάς και της συντήρησή τους, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών. Τι είναι Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ο φάκελος… Continue Reading

Προγράμματα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Το πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αυξάνοντας παράλληλα την αξία του. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νομίμως υφιστάμενα κτήρια… Continue Reading

Τοπογραφικά – Αποτυπώσεις – Κτηματολόγιο

Με  τα δικά μας μηχανήματα τοπογραφίας και σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στην εφαρμογή τοπογραφίας στο πεδίο Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων με τη χρήση του Κρατικού Τριγωνομετρικού Δικτύου (ΕΓΣΑ ’87) με πλήρη τοποθέτηση των υπαρχόντων κτισμάτων και υψομέτρων. Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων και τοποθέτηση θέσης κτιρίου και υψομέτρων στην φάση εκσκαφής στην περίπτωση…

Continue Reading

Βεβαίωση Μηχανικού

Βεβαίωση Μηχανικού βάσει της παρ.1 του άρθρου 83 του Ν.4495/17 Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση…

Continue Reading

Μεσιτεία

Η  GT ENGINEERING για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της αναζητά συνεχώς ακίνητα (οικόπεδα και διαμερίσματα) για αξιοποίηση. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα αποθηκευμένα προσωπικά σας στοιχεία βάση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR (General Data Protection Regulation) που αφορά στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να μας στείλετε mail.… Continue Reading

Ε-ADEIES

Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης όπως: α) Κατεδάφιση κατασκευών (εξαιρείται η κατεδάφιση χαρακτηρισμένων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών ή κτιρίων). β) Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες των ογδόντα εκατοστών (0,80 μ). γ) Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή κτιρίων. δ) Κατασκευή πισίνας (εκτός και εάν πρόκειται για τοποθέτηση πισίνας μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50,00) τετραγωνικών μέτρων που εξυπηρετείται… Continue Reading