Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η GT ENGINEERING, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης κατά τη δραστηριοποίησή της, επικεντρώνεται:

  • στον σεβασμό προς το ανθρώπινο δυναμικό, αναγνωρίζοντας την αξία του
  • στην ακεραιότητα, τηρώντας τις υποσχέσεις της
  • στη συμβολή στο κοινωνικό σύνολο και το αντίκτυπο των υπηρεσιών της σε αυτό
  • στην αναγνώριση και υπεύθυνη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των υπηρεσιών της και των λειτουργικών της διαδικασιών
  • στην σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, επιδιώκοντας κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών του