Υπηρεσίες

Οι παροχές της GT ENGINEERING μας, όπως είναι φυσικό, δεν μπορούν να περιοριστούν στα πλαίσια μίας ιστοσελίδας μιας και το αντικείμενο τόσο του Μηχανικού όσο και των κατασκευών είναι εκτενέστατο. Μερικές από αυτές είναι:

 • Τεχνικές Μελέτες
 • Ανακαινίσεις – Κατασκευές
 • Οικοδομικές Άδειες – Άδειες Δόμησης
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Βεβαίωση Μηχανικού
 • Πιστοποιητικά ΔΕΗ – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
 • Ταυτότητα Κτιρίου
 • Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης
 • Τοπογραφικά – Αποτυπώσεις
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου
 • Πραγματογνωμοσύνες