Μονώσεις ταράτσας

Η ταράτσα ενός κτιρίου πέρα από τη θερμική προστασία που πρέπει να παρέχει, πρέπει να παρέχει και άρτια συμπεριφορά ενάντια στη διέλευση της υγρασίας.

Η έλλειψη θερμομόνωσης δημιουργεί μεγάλες καταπονήσεις στον φέροντα οργανισμό του δώματος εξαιτίας των μεγάλων θερμοκρασιακών διακυμάνσεων με δυσάρεστα αποτελέσματα, τέτοια είναι η συμπύκνωση των υδρατμών, μυκήτων κ.α.

Η εισροή υγρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου έχει σαν άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την οξείδωση και διάβρωση του οπλισμού σκυροδέματος, πράγμα που οδηγεί στη μείωση της αντοχής των δομικών στοιχείων στις οποιεσδήποτε μεταβολές των θερμοκρασιών και την αντιαισθητική εμφάνιση των εσωτερικών επιφανειών της κατασκευής.

Η εταιρεία μας μέσα στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των υλικών και συστημάτων μόνωσης καθώς και σε συνδυασμό με την άρτια τεχνική κατάρτιση των στελεχών της, σας παρέχει μία σειρά από αξιόπιστες και δόκιμες λύσεις για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε.

Οι πιο διαδεδομένοι τύποι μονώσεως είναι οι εξής: