Ανακαίνιση

Η GT ENGINEERING έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην ανακαίνιση κτηρίων, αναλαμβάνοντας τη συνολική αξιοποίηση του ανακαινιζόμενου κτηρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πελάτη, παρέχοντας σύγχρονες, έξυπνες, απολύτως λειτουργικές λύσεις και προτάσεις, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Κατασκευή και διαμόρφωση λειτουργικών χώρων εργασίας:

  • Με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κατασκευής
  • Χρησιμοποιώντας υλικά υψηλής ποιότητας
  • Εφαρμόζοντας τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας