Διαχείρηση Έργων

Διοίκηση – Διαχείριση Έργου
Με σκοπό την ορθή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία του έργου, προσφέρονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης και διαχείρισης των υποδομών.
Άλλη μία βασική υπηρεσία στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι η Διαχείριση Έργου (Project Management).

Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διοίκηση και την επίβλεψη – συντονισμό ενός έργου για λογαριασμό του πελάτη εξασφαλίζοντας έτσι μείωση στο λειτουργικό κόστος του έργου αλλά παράλληλα και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Διατίθενται ολοκληρωμένες ή μεμονωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με σκοπό να καλύπτει σε βάθος χρόνου την συνολική εύρυθμη, ποιοτική και ασφαλή λειτουργία υποδομών και κτιρίων σε σχέση με τις μη κύριες δραστηριότητες μιας επιχείρησης (non core activities), μειώνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας τους και διατηρώντας ή ακόμα και βελτιώνοντας την ποιότητα, την απόδοση και την αξιοπιστία των εγκαταστάσεων.

Διοίκηση – Διαχείριση Έργων (τεχνικά, νομικά και οικονομικά θέματα)
• Διαδικασία επιλογής αναδόχων – τρόπου κατασκευής
• Συνεργασία με τους αναδόχους ως τεχνικός σύμβουλος του πελάτη (συμβάσεις, προμετρήσεις, επιμετρήσεις, πιστοποίηση εργασιών)
• Οικονομική διαχείριση έργου
• Τεχνική επίβλεψη έργου – Ποιοτικός έλεγχος
• Παράδοση έργου σε λειτουργία στον χρήστη

Οι υπηρεσίες αυτές προσαρμόζονται απόλυτα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πελατών και περιλαμβάνουν κατά περίπτωση:
• Αναλυτική καταγραφή και μελέτη καταλληλότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
• Μελέτη βελτίωσης λειτουργίας μη κύριων δραστηριοτήτων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων (cost management)
• Διαχείριση και συντονισμός υφισταμένων συμβολαίων μιας επιχείρησης με εξωτερικούς παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την συνολική μείωση κόστους (contract management)
• Τεχνική διαχείριση εγκαταστάσεων για συντήρηση και εξοικονόμηση ενέργειας
• Γενική διαχείριση εγκαταστάσεων με υποστηρικτικές υπηρεσίες για ασφάλεια, φύλαξη και καθαρισμό
• Διαχείριση αποβλήτων
• Διαχείριση λειτουργικής συνέχειας (business continuity management)